English简体繁體
【热点话题】:特朗普 南海问题 全球治理 朝核问题 中美贸易 中印关系 人民币汇率
Shum Weng Hei 新加坡南洋理工大学拉惹热南国际研究院实习研究员

Shum Weng Hei,新加坡南洋理工大学拉惹热南国际研究院实习研究员,毕业于香港大学,主要研究领域为香港政治。

Shum Weng Hei 相关文章